Punkt i protokollet
PR
68
2018 rd
Plenum
Måndag 18.6.2018 kl. 13.59—15.30
6
Regeringens proposition till riksdagen om de ändringar inkomstdatasystemet orsakar i arbetspensionslagstiftningen och i lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Senast publicerat 18-06-2018 18:48