Senast publicerat 05-06-2021 14:25

Punkt i protokollet PR 68/2018 rd Plenum Måndag 18.6.2018 kl. 13.59—15.30

6.  Regeringens proposition till riksdagen om de ändringar inkomstdatasystemet orsakar i arbetspensionslagstiftningen och i lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Regeringens propositionRP 87/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.