Senast publicerat 05-06-2021 14:25

Punkt i protokollet PR 68/2018 rd Plenum Måndag 18.6.2018 kl. 13.59—15.30

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsrådet

Regeringens propositionRP 84/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.