Punkt i protokollet
PR
68
2018 rd
Plenum
Måndag 18.6.2018 kl. 13.59—15.30
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsrådet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Senast publicerat 18.6.2018 18:48