Senast publicerat 06-06-2021 02:40

Punkt i protokollet PR 68/2020 rd Plenum Torsdag 7.5.2020 kl. 16.00—16.01

3.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 21/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 18/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 7.5.2020.