Punkt i protokollet
PR
68
2020 rd
Plenum
Torsdag 7.5.2020 kl. 16.00—16.01
3
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 7.5.2020. 
Senast publicerat 07-05-2020 18:24