Senast publicerat 06-06-2021 17:19

Punkt i protokollet PR 68/2021 rd Plenum Tisdag 1.6.2021 kl. 13.30—23.05

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen

Regeringens propositionRP 78/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 78/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.