Senast publicerat 04-06-2021 17:40

Punkt i protokollet PR 69/2015 rd Plenum Tisdag 24.11.2015 kl. 13.59—22.10

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 22/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2015 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände lagförslagen 1—9 i proposition RP 22/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.