Senast publicerat 04-06-2021 17:19

Punkt i protokollet PR 69/2015 rd Plenum Tisdag 24.11.2015 kl. 13.59—22.10

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy

Regeringens propositionRP 87/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2015 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 15 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 87/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.