Senast publicerat 05-06-2021 02:04

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 66/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2016 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 6/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
20.53 
Hanna Kosonen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Myös tämä lakiesitys on tätä samaa hallituksen ajamaa byrokratianpurkulinjaa, ja tämähän mahdollistaa korkeakouluille joustavat mahdollisuudet yhteistyöhön opetuksessa, nimenomaan kielten opetuksessa, ja niiden tehokkaan hyödyntämisen. Tämä ensimmäiseksikin purkaa päällekkäisyyksiä ja mahdollistaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä hyvän yhteistyön. Toisekseen tämä lakiesitys mahdollistaa harvinaisten kielten opetusmahdollisuudet ja sillä tavalla näiden resurssien erinomaisen hyödyntämisen. Ja kolmanneksi tässä vielä mahdollistuvat yhteiset verkko-opetusmateriaalit, jolloin sitten suurempi joukko taas pääsee hyödyntämään opetusmateriaaleja. 

Tässä on huomioitava, että alakohtaiset kieliopinnot edelleen pysyvät erillään eli tämä lakiesitys ei heikennä osaamista siltä osin. Eli tässä ei ole vaikutusta osaamistavoitteisiin tai sitten alakohtaisiin vaatimuksiin, vaan tällä lakiesityksellä helpotetaan nimenomaan sitä, että tämmöisissä yleisissä kieliopinnoissa ammattikorkeakoulut ja yliopistot pystyvät tekemään parempaa yhteistyötä ja siten meidän koulutusmäärärahat riittävät paremmin ja niitä pystytään tehokkaammin käyttämään. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 66/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.