Senast publicerat 05-06-2021 02:04

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kemikalielagen

Regeringens propositionRP 75/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 10/2016 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 14 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 10/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
20.55 
Hanna Kosonen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Anneli Jäätteenmäki, europarlamentaarikkomme, huhtikuussa osoitti maatalouden suuren byrokratiataakan Brysselissä 25 metriä pitkällä viljelijöiden vuosittain täyttämällä lomakkeiden määrällä. Se on suuri määrä, ja onkin huomattu ja tutkimuksissa todettu, että oikeastaan viljelijöiden arki täyttyy valitettavasti paljolti lomakkeiden täyttämisestä, noudattamisesta ja on niiden ympärillä. Tässä on paljon kyse poliittisesta tahtotilasta, kuinka viljelijöitä kohtelemme ja minkälaista elämää, työn taakkaa heille annamme. 

Tämä hallituksen esitys nimenomaan muuttaa kemikaalilakia siten, ettei viljelijän, joka on jo suorittanut kasvinsuojeluainelaissa edellytetyn kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevan tutkinnon, tarvitse enää hankkia ammattimaisen tuholaistorjujan pätevyyttä. On kuitenkin huomioitavaa, että nämä kasvinsuojeluainetutkinnon suorittaneet maanviljelijät vapautetaan tässä, ja tämä on todella tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen, kuten valiokuntakin lausunnossaan toteaa. 

Tällä hetkellä maanviljelijät eivät saa käyttää näitä ammattikäyttöön rajattuja jyrsijämyrkkyjä, joista tässäkin on kysymys. Nyt se sitten siis mahdollistuu, mutta täytyy huomioida, että tämä on tosi pieni määrä viljelijöitä, jotka tätä tulevat käyttämään, eli joka tapauksessa se on pieni. Yleensä käytetään ihan näitä maanviljelyskaupoista löytyviä tuholaismyrkkyjä, joita kaikki muutkin puutarhurit voivat käyttää. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 75/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.