Senast publicerat 05-06-2021 00:52

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Regeringens propositionRP 34/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 34/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.