Senast publicerat 04-06-2021 21:09

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 64/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 7/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 64/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.