Senast publicerat 04-06-2021 21:11

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01

17.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Nya Zeeland om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 81/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 81/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 81/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av avtalet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.