Senast publicerat 04-06-2021 21:10

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om alkolås och lag om ändring av körkortslagen

Regeringens propositionRP 68/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 68/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.