Senast publicerat 04-06-2021 20:28

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagen

Regeringens propositionRP 57/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 57/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.