Senast publicerat 04-06-2021 21:42

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01

24.  Regeringens årsberättelse 2015Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2015

BerättelseB 10/2016 rd
BerättelseB 15/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 2/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.6.2016.