Punkt i protokollet
PR
69
2016 rd
Plenum
Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01
24
Regeringens årsberättelse 2015
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2015
Berättelse
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.6.2016. 
Senast publicerat 15-06-2016 22:10