Senast publicerat 04-06-2021 21:42

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av beskattningsförfarandet och skatteuppbörden

Regeringens propositionRP 29/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016.