Senast publicerat 04-06-2021 21:08

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Utbildningsstyrelsen

Regeringens propositionRP 80/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016.