Senast publicerat 04-06-2021 21:08

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 65/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016.