Punkt i protokollet
PR
69
2016 rd
Plenum
Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01
32
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gräsrotsfinansiering och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016. 
Senast publicerat 15-06-2016 22:00