Senast publicerat 04-06-2021 21:10

Punkt i protokollet PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer samt av vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 74/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 18/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—15 i proposition RP 74/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.