Punkt i protokollet
PR
69
2017 rd
Plenum
Onsdag 14.6.2017 kl. 14.03—15.54
16
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2016
Berättelse
B 16/2017 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2017. 
Senast publicerat 14-06-2017 18:48