Punkt i protokollet
PR
69
2017 rd
Plenum
Onsdag 14.6.2017 kl. 14.03—15.54
6
Övrigt ärende biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar
Övrigt ärende
Ö 1/2017 rd
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 14-06-2017 17:54