Senast publicerat 05-06-2021 11:43

Punkt i protokollet PR 69/2017 rd Plenum Onsdag 14.6.2017 kl. 14.03—15.54

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Rundradion Ab

Regeringens propositionRP 13/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2017 rd
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-132314
RP 13/2017 rd Förslag till uttalande 13.6.2017
Bilaga 8A
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 13.6.2017. 

Under debatten har Silvia Modig understödd av Anna Kontula framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 8A) 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 13/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 

Betänkandet "ja", Silvia Modigs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 147 ja, 11 nej, 1 avstår; 40 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.