Punkt i protokollet
PR
69
2017 rd
Plenum
Onsdag 14.6.2017 kl. 14.03—15.54
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Rundradion Ab
Regeringens proposition
RP 13/2017 rd
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-132314
RP 13/2017 rd Förslag till uttalande 13.6.2017
Bilaga 8A
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 13.6.2017. 
Under debatten har Silvia Modig understödd av Anna Kontula framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 8A) 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 13/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 
Betänkandet "ja", Silvia Modigs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 147 ja, 11 nej, 1 avstår; 40 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 29-10-2018 15:38