Senast publicerat 05-06-2021 14:22

Punkt i protokollet PR 69/2018 rd Plenum Tisdag 19.6.2018 kl. 14.10—18.52

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet

Regeringens propositionRP 66/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 66/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.