Punkt i protokollet
PR
69
2018 rd
Plenum
Tisdag 19.6.2018 kl. 14.10—18.52
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vägtrafiklag och till vissa lagar som hänför sig till den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018. 
Senast publicerat 19-06-2018 20:12