Senast publicerat 05-06-2021 14:22

Punkt i protokollet PR 69/2018 rd Plenum Tisdag 19.6.2018 kl. 14.10—18.52

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 40/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018.