Senast publicerat 05-06-2021 22:31

Punkt i protokollet PR 69/2019 rd Plenum Fredag 22.11.2019 kl. 13.00—13.29

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det

Regeringens propositionRP 50/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2019 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande KoUB 8/2019 rd beslut om konventionsprotokollet, förklaringen samt förbehållet och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände konventionsprotokollet, förklaringen samt förbehållet i proposition RP 50/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 50/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av konventionsprotokollet, förklaringen samt förbehållet och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.