Senast publicerat 11-08-2021 15:25

Punkt i protokollet PR 69/2021 rd Plenum Onsdag 2.6.2021 kl. 14.00—19.30

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 90/2021 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till. 

För remissdebatten reserveras även här högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Vi inleder debatten. Ledamot Meri. 

Debatt
17.03 
Leena Meri ps :

Kiitos, arvoisa puhemies! Ehkä tässä on sen verran myös teknisiä asioita, että tässä ei ole nyt mitään ministerin esittelypuheenvuoroa, vaikka tämä on lähetekeskustelu. 

Lakivaliokunnan puheenjohtajana muutama sananen tästä. 

Tässä esityksessä on paljon sellaista, että ajantasaistetaan ja selkeytetään sellaisia säädöksiä, jotka ovat jo vanhentuneita ja on ehkä kumottukin, ja osin tarpeettomia ja päällekkäisiä säädöksiä. Tässä on kuitenkin myös kolmantena ehdotuksena, että eräiden ministeriön toimialan lakien muutoksenhakusäännöksiä muutetaan siten, että sellaisista päätöksistä, joista on voinut suoraan hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, voi jatkossa hakea muutosta hallinto-oikeudesta, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa säädetyssä laissa todetaan. 

Ehkä ainakin valiokunnassa tulemme kiinnittämään huomiota siihen, mitä täällä todetaan — niin kuin ehkä liian usein harmikseni huomaan, että täälläkin todetaan — että esityksellä voi olla ”vähäisiä vaikutuksia” hallinto-oikeuksien työmäärään ja toisaalta korkeimman hallinto-oikeuden työmäärä voi laskea. Olemme täällä usein keskustelleet siitä, että hallinto-oikeudet ovat aika tukossa. Joskus on teknisiäkin esityksiä ja pienempiä esityksiä, ja se voi yksittäisenä esityksenä tuntua, että juu, eipä tuolla nyt varmaan hirveätä vaikutusta ole, mutta kun näitä näkee vuosien saatossa todella paljon, että ”ei ole resurssivaikutuksia”, niin niitten yhteisvaikutus voi olla aika mittava. Vaikka tämä on osittain tekninen, niin tässä on myös tämä periaatteellinen näkemys, että miten meidän oikeudenhoito ja oikeuslaitos jaksavat ja pystyvät tässä kasvavassa työmäärässä toimimaan, erityisesti kun otamme huomioon, että nyt myös sote-uudistus tulee tuomaan hallintotuomioistuimiin ja markkinaoikeuteen uusia asiaryhmiä. Eilen keskustelimme pitkään sotesta, ja siellä oli useiden miljoonien eurojen määrärahatarve jo pelkästään soten kasvavien asiamäärien odotusten vuoksi. Täytyy kuulla tästä valiokunnassa, mitä mieltä tuomioistuimissa ollaan tästä, että aina näissä lukee vain, että ”vähäisiä vaikutuksia”. — Kiitos, arvoisa puhemies. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.