Senast publicerat 22-08-2022 12:45

Punkt i protokollet PR 69/2022 rd Plenum Tisdag 7.6.2022 kl. 14.03—17.16

12. Lagmotion med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

LagmotionLM 33/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2022 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. — Jag öppnar debatten. Ledamot Autto, varsågod. 

Debatt
16.16 
Heikki Autto kok :

Arvoisa puhemies! Mahtava Tenojoki on perinteisesti ollut Atlantin lohen tärkeimpiä kutujokia, ja on tietysti todella dramaattista, että joen lohikanta on heikentynyt niin paljon, että eduskunta joutuu käsittelemään tällaista lohenkalastuksen täyskieltoa. On kuitenkin selvää, että jotta lohikanta voidaan turvata tuleville sukupolville, tarvitaan oikeasti vaikuttavia ja voimakkaita toimenpiteitä. Todella toivon kuitenkin, että samalla kun nyt sitten säädetään tästä lohenkalastuksen kiellosta, niin maa- ja metsätalousministeriö tekee kaikkensa sen eteen, että joella tehdään myös muita toimenpiteitä, joilla voidaan elvyttää lohikantaa, auttaa sitä lohen kudun onnistumista, kuin vain tämä kalastuspaineen rajoittaminen. Ja tässä mielessä tarvitaan vahvaa tahtotilaa ministeriöltä ja toki sitten myös koko valtioneuvostolta, jolla taas on valta neuvotella Norjan kanssa näistä tarvittavista toimenpiteistä — kun rajajoesta on kysymys, niin silloin myöskin yhdessä Norjan kanssa näitä toimenpiteitä tehdään. 

Arvoisa puhemies! Haluan vielä tuoda koko eduskunnan tietoon Tenon merkityksen paikallisen väestön kannalta. Edellä keskustelimme suomalaisen vientiteollisuuden, meidän energiaintensiivisen teollisuuden, merkityksestä, ja kyllä se, että joki pannaan kiinni — joki pannaan täysin kiinni jo toista vuotta peräkkäin — on samanlainen äkillinen rakennemuutos aluetaloudelliselta vaikutukseltaan kuin että joltain paikkakunnalta pantaisiin se paikkakunnan ainoa iso tehdas kiinni. Tällä on valtava vaikutus aluetalouteen mutta ei vain aluetalouteen vaan myös siihen paikallisten ihmisten kulttuuriin ja elämäntapaan. Eli tässä mielessä olemme tekemässä merkittävää päätöstä kaiken kaikkiaan. 

Mutta, arvoisa puhemies, ymmärrän hyvin valiokunnan perustelut ja ministeriön perustelut ja sen, että Atlantin lohta tulee Tenojoen vesistössä suojella, kanta saada elpymään, jotta alueella on sitten ihmisillä mahdollisuus harjoittaa perinteisiä elinkeinoja, harjoittaa ylipäätään elinkeinoja ja suunnata luottavaisin, toiveikkain mielin kohti tulevaa. 

Mutta vielä, arvoisa puhemies, aivan tähän lopuksi haluan todeta sen, että Tenoa on valtaamassa myös tämä uusi vieraslaji, kyttyrälohi, mikä vain osoittaa sen, kuinka ihmisen ei pidä mennä peukaloimaan luontoa kestämättömillä tavoilla. Neuvostoliittolaisethan aikanaan siirsivät tämän Tyynenmeren luontaisen lajin tuonne Kuolan niemimaan rannikolle, [Puhemies koputtaa] ja se aiheuttaa siellä nyt suunnatonta haittaa paikalliselle lajistolle. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i lagmotion LM 33/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.