Punkt i protokollet
PR
7
2017 rd
Plenum
Onsdag 15.2.2017 kl. 14.01—18.37
11
Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen
Medborgarinitiativ
MI 2/2016 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.2.2017. 
Senast publicerat 15-02-2017 19:18