Senast publicerat 05-06-2021 08:14

Punkt i protokollet PR 7/2017 rd Plenum Onsdag 15.2.2017 kl. 14.01—18.37

11.  Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen

MedborgarinitiativMI 2/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.2.2017.