Senast publicerat 29-04-2022 08:57

Punkt i protokollet PR 7/2022 rd Plenum Torsdag 10.2.2022 kl. 15.59—18.53

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän

Regeringens propositionRP 242/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2022 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 1/2022 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Jag öppnar debatten. Ledamot Kiviranta, varsågod. 

Debatt
18.27 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Covid-19-pandemiassa omikronmuunnoksen nopea leviäminen on johtanut käytännössä siihen tilanteeseen, ettei läheskään kaikkien tartunnan saaneiden kohdalla ole ehditty toteuttamaan eristämismääräystä. Tähän liittyy se, että läheskään kaikkia ei ole testattu PCR-testillä eikä tautia siten ole virallisesti todettu. Tällöin ei tartuntatautipäivärahan myöntäminen luonnollisestikaan ole ollut mahdollista, sillä sen voi myöntää ainoastaan kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri eristämismääräyksen perusteella. 

Vallitsevaa tilannetta ei ole voinut pitää tarkoituksenmukaisena. Ihmiset tarvitsevat taloudellista turvaa sairastuessaan, ja on siksi tärkeää, että tartuntatautipäivärahan myöntämiskriteerejä helpotetaan nyt käsiteltävän lainmuutoksen avulla siten, että tartuntatautipäivärahaan on oikeus silloin, kun työntekijällä on luotettavasti PCR-testillä todettu koronatartunta ja hän on tästä johtuen estynyt tekemään ansiotyötään. 

Kiitos sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ripeästi laaditusta yksimielisestä mietinnöstä.  

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—3 i proposition RP 242/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.