Punkt i protokollet
PR
70
2015 rd
Plenum
Onsdag 25.11.2015 kl. 14.00—23.16
45
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till trafikförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 45 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Senast publicerat 04-10-2016 13:52