Senast publicerat 04-06-2021 21:10

Punkt i protokollet PR 70/2016 rd Plenum Torsdag 16.6.2016 kl. 16.00—22.44

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 97/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2016.