Senast publicerat 04-06-2021 21:09

Punkt i protokollet PR 70/2016 rd Plenum Torsdag 16.6.2016 kl. 16.00—22.44

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av revisionslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 70/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2016.