Punkt i protokollet
PR
70
2016 rd
Plenum
Torsdag 16.6.2016 kl. 16.00—22.44
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av revisionslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2016. 
Senast publicerat 16.6.2016 23:30