Senast publicerat 04-06-2021 21:45

Punkt i protokollet PR 70/2016 rd Plenum Torsdag 16.6.2016 kl. 16.00

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

Regeringens propositionRP 86/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2016 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 10/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 15.6.2016. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

7 § 2 mom. 

Andre vice talman Paula Risikko
:

Anneli Kiljunen har understödd av Aino-Kaisa Pekonen föreslagit att 7 § 2 mom. stryks enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Anneli Kiljunens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 104 ja, 51 nej; 44 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen  

Andre vice talman Paula Risikko
:

Anneli Kiljunen har understödd av Aino-Kaisa Pekonen föreslagit att 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen stryks enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Anneli Kiljunens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 104 ja, 51 nej; 44 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 86/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.