Senast publicerat 04-06-2021 21:42

Punkt i protokollet PR 70/2016 rd Plenum Torsdag 16.6.2016 kl. 16.00—22.44

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

Regeringens propositionRP 59/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 59/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.