Senast publicerat 05-06-2021 22:31

Punkt i protokollet PR 70/2019 rd Plenum Tisdag 26.11.2019 kl. 14.00—20.15

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av vissa bestämmelser om offentliga kungörelser inom miljöministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 73/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2019.