Punkt i protokollet
PR
70
2019 rd
Plenum
Tisdag 26.11.2019 kl. 14.00—20.15
23
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2019. 
Senast publicerat 26-11-2019 21:06