Punkt i protokollet
PR
70
2019 rd
Plenum
Tisdag 26.11.2019 kl. 14.00—20.15
25
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen och sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2019. 
Senast publicerat 26-11-2019 21:06