Senast publicerat 04-06-2021 20:34

Punkt i protokollet PR 71/2016 rd Plenum Torsdag 16.6.2016 kl. 22.53—23.03

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av revisionslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 70/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—24 i proposition RP 70/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.