Punkt i protokollet
PR
71
2018 rd
Plenum
Torsdag 21.6.2018 kl. 10.04—10.29
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2018. 
Senast publicerat 25.6.2018 11:00