Senast publicerat 05-06-2021 14:22

Punkt i protokollet PR 71/2018 rd Plenum Torsdag 21.6.2018 kl. 10.04—10.29

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Regeringens propositionRP 82/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2018.