Senast publicerat 05-06-2021 14:22

Punkt i protokollet PR 71/2018 rd Plenum Torsdag 21.6.2018 kl. 10.04—10.29

11.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022

Statsrådets redogörelseSRR 1/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2018.