Senast publicerat 05-06-2021 14:22

Punkt i protokollet PR 71/2018 rd Plenum Torsdag 21.6.2018 kl. 10.04—10.29

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 21/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 7/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2018.