Senast publicerat 05-06-2021 14:21

Punkt i protokollet PR 71/2018 rd Plenum Torsdag 21.6.2018 kl. 10.04—10.29

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 40/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 5/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 20.6.2018. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

7 § 

Talman Paula Risikko
:

Eeva-Johanna Eloranta har understödd av Pilvi Torsti föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Eeva-Johanna Elorantas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 69 nej; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälan antecknades till protokollet: Anne Kalmari /cent avsåg rösta ”ja”. 

12 § 

Talman Paula Risikko
:

Eeva-Johanna Eloranta har understödd av Pilvi Torsti föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. Li Andersson har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. Jani Toivola har understödd av Emma Kari föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Paula Risikko
:

Li Anderssons och Jani Toivolas förslag har samma innehåll så de ställs gemensamt mot Eeva-Johanna Elorantas förslag och därefter ställs det segrande mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Eeva-Johanna Elorantas förslag ”ja”, Li Anderssons och Jani Toivolas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 127 ja, 31 nej, 18 avstår; 23 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Eeva-Johanna Elorantas förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Eeva-Johanna Elorantas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 122 ja, 50 nej, 1 avstår; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

13 § 

Talman Paula Risikko
:

Eeva-Johanna Eloranta har understödd av Pilvi Torsti föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Eeva-Johanna Elorantas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 47 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

26 § 

Talman Paula Risikko
:

Eeva-Johanna Eloranta har understödd av Pilvi Torsti föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. Sami Savio har understödd av Ritva Elomaa föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 4. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Paula Risikko
:

Vid omröstningarna ställs först Sami Savios förslag mot Eeva-Johanna Elorantas förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Eeva-Johanna Elorantas förslag ”ja”, Sami Savios förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 154 ja, 17 nej, 4 avstår; 24 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Eeva-Johanna Elorantas förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Eeva-Johanna Elorantas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 124 ja, 52 nej; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

31 § 

Talman Paula Risikko
:

Eeva-Johanna Eloranta har understödd av Pilvi Torsti föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. Li Andersson har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. Sami Savio har understödd av Ritva Elomaa föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 4. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Paula Risikko
:

Vid omröstningarna ställs först Li Anderssons förslag mot Sami Savios förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot Eeva-Johanna Elorantas förslag. Slutligen ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Sami Savios förslag ”ja”, Li Anderssons förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 125 ja, 46 nej, 4 avstår; 24 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sami Savios förslag. 
2) Eeva-Johanna Elorantas förslag ”ja”, Sami Savios förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 142 ja, 27 nej, 4 avstår; 26 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Eeva-Johanna Elorantas förslag. 
3) Betänkandet ”ja”, Eeva-Johanna Elorantas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 112 ja, 60 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

35 § 

Talman Paula Risikko
:

Eeva-Johanna Eloranta har understödd av Pilvi Torsti föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. Sami Savio har understödd av Ritva Elomaa föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 4. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Paula Risikko
:

Eeva-Johanna Elorantas och Sami Savios förslag har samma innehåll så de ställs gemensamt mot betänkandet. 

Betänkandet ”ja”, Eeva-Johanna Elorantas och Sami Savios förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 68 nej, 1 avstår; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

36 § 

Talman Paula Risikko
:

Sami Savio har understödd av Ritva Elomaa föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 4. Li Andersson har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Paula Risikko
:

Vid omröstningarna ställs först Sami Savios förslag mot Li Anderssons förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot btänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Li Anderssons förslag ”ja”, Sami Savios förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 153 ja, 16 nej, 6 avstår; 24 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Li Anderssons förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Li Anderssons förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 69 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

37 § 

Talman Paula Risikko
:

Sami Savio har understödd av Ritva Elomaa föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 4. Li Andersson har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Paula Risikko
:

Vid omröstningarna ställs först Li Anderssons förslag mot Sami Savios förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Sami Savios förslag ”ja”, Li Anderssons förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 119 ja, 50 nej, 3 avstår; 27 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sami Savios förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 122 ja, 43 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Krista Kiuru /sd, Timo Harakka /sd, Tuula Haatainen /sd, Tytti Tuppurainen /sd, Ville Skinnari /sd, Eero Heinäluoma /sd avsåg alla rösta ”nej”. 

43 § 

Talman Paula Risikko
:

Li Andersson har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Li Anderssons förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 40 nej, 1 avstår; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälan antecknades till protokollet: Katri Kulmuni /cent avsåg rösta ”ja”. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 40/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 62/2017 rd, 16—17/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.