Senast publicerat 05-06-2021 19:14

Punkt i protokollet PR 71/2018 rd Plenum Torsdag 21.6.2018 kl. 10.04—10.29

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 49/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 11/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 20.6.2018. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

5 § 

Talman Paula Risikko
:

Lauri Ihalainen har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Lauri Ihalainens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 40 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

7 § 

Talman Paula Risikko
:

Lauri Ihalainen har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Lauri Ihalainens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 41 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 3 

3 kap. 4 § 

Talman Paula Risikko
:

Lauri Ihalainen har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Lauri Ihalainens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 41 nej; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—115 i proposition RP 49/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 116 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.