Punkt i protokollet
PR
71
2018 rd
Plenum
Torsdag 21.6.2018 kl. 10.04—10.29
7
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat Finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 7 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Riksdagen beslutar nu utifrån utrikesutskottets betänkande UtUB 7/2018 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 19.6.2018. 
Under debatten har Paavo Arhinmäki understödd av Li Andersson föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Utskottets förslag ”ja”, Paavo Arhinmäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 164 ja, 12 nej; 23 frånvarande
 
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 3/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 25-06-2018 15:54