Senast publicerat 05-06-2021 19:13

Punkt i protokollet PR 71/2018 rd Plenum Torsdag 21.6.2018 kl. 10.04—10.29

8.  Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet

ValVAL 76/2018 rd
Val

Riksdagen valde Sirkka-Liisa Anttila till ersättare i jord- och skogsbruksutskottet.