Senast publicerat 05-06-2021 14:22

Punkt i protokollet PR 71/2018 rd Plenum Torsdag 21.6.2018 kl. 10.04—10.29

9.  Fyllnadsval till delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse

ValVAL 77/2018 rd
Val

Riksdagen valde Ulla Parviainen till medlem i delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse.