Senast publicerat 05-06-2021 22:25

Punkt i protokollet PR 71/2019 rd Plenum Onsdag 27.11.2019 kl. 14.01—20.47

17.  Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå

BerättelseB 15/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2019.