Punkt i protokollet
PR
71
2019 rd
Plenum
Onsdag 27.11.2019 kl. 14.01
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 59/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 27.11.2019 15:45