Senast publicerat 06-06-2021 17:13

Punkt i protokollet PR 71/2021 rd Plenum Fredag 4.6.2021 kl. 13.00—13.14

16.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen

Regeringens propositionRP 78/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 16 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande KoUB 13/2021 rd beslut om överenskommelsen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände överenskommelsen i proposition RP 78/2021 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 78/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av överenskommelsen och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.